CHIA SẺ VỀ TESTING VỚI HỆ THỐNG MICROSERVICES – PHẦN 2

Như phần 1 mình đã đề cập, thì các phần tiếp theo mình sẽ chia sẻ các vấn đề mà bản thân mình gặp phải khi làm testing trong 1 hệ thống sử dụng kiến trúc Microservices, bạn nào chưa coi qua các phần trước có thể theo dõi lại ở danh sách kế bên Chia sẻ về testing với

Read more

Chia sẻ về Testing với hệ thống Microservices – Phần 1

Năm mới chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, và sự nghiệp ngày càng thăng tiến Đôi dòng tản mạn trước khi bắt đầu chuỗi bài viết, năm 2021 thì mình cũng không có nhiều bài viết lắm do 1 phần mình vừa mới thay đổi chỗ làm, và công việc cũng hơi nhiều. Bên

Read more

Infrastructure as Test

Previously I wrote a theory guide regarding more testing approaches for mobile applications overall. It’s easier when said rather than actual implementations. Honestly, testing is not simple like theory. Testing is complicated, and it’s more challenging if you didn’t plan it for the beginning, more difficult when you only thoughts you can write some automation scripts to save time and then spend

Read more

Some (More) ways of mobile testing

Mobile application testing today required a fully sophisticated approaches to shape the desired qualities, ideally the deliverables judgment of qualities depend on test test plan and agreements of the whole team. Unlike web application, mobile application testing put up many challenges that troubleshoot us for a long term: Devices diversity: A combination of lots of devices fragment in term of

Read more

My 2020 Year

Conduct frameworks: Web + API Mobile And more misc Books that I have read: https://www.goodreads.com/user/year_in_books/2020/122833863 Blogs that I have posted: https://toilatester.blog/2020/12/17/mobile-app-performance-testing-with-apptim/ https://toilatester.blog/2020/06/24/continuous-testing-focuses/ https://toilatester.blog/2020/04/06/the-importance-of-automated-report-analytics/ Mental health: Not so much improved, but I’m glad that I can do a on basis jogger session every weekend in almost 4 months until now So far 2020 is a nice year for me, I’m also

Read more

kubernetes – hướng dẫn sửa lỗi “existing bootstrap client certificate is expired”

Lâu rồi mình mới lại rảnh rỗi để viết bài, thiệt là ái ngại quá đi 😩. Trước khi bắt đầu thì mình muốn nói trước là bài viết này có những thông tin liên quan tới DevOps cũng như vài thuật ngữ liên quan tới Kubernetes 😬. Nếu bạn cảm thấy không chắc mình quan tâm tới 2 chủ

Read more
« Older Entries