Category Archives: Chit&Chat

Infrastructure as Test

Previously I wrote a theory guide regarding more testing approaches for mobile applications overall. It’s easier when said rather than actual implementations. Honestly, testing is not simple like theory. Testing is complicated, and it’s more challenging if you didn’t plan it for the beginning, more difficult when you only thoughts you can write some automation scripts to save time and then spend

Read more

Some (More) ways of mobile testing

Mobile application testing today required a fully sophisticated approaches to shape the desired qualities, ideally the deliverables judgment of qualities depend on test test plan and agreements of the whole team. Unlike web application, mobile application testing put up many challenges that troubleshoot us for a long term: Devices diversity: A combination of lots of devices fragment in term of

Read more

Test Automation Principles – Vậy nó là những gì?

Đầu năm mới mình chúc các bạn có 1 năm thật nhiều sức khỏe cũng như có nhiều thành công trong công việc nha! Principles là cái gì? Đó giờ mọi người chắc cũng đều biết tester mình có 7 cái principles, code thì có SOLID principles, vậy bạn nào làm nhiều về automation có bao giờ các bạn thử

Read more

Testing Mnemonics (P1)

Gần đây mình nhận được 1 yêu cầu trong công việc kiểu đại khái mình sẽ xem xét và đánh giá automation testing của 1 project có thật sự tốt hay không 😦 Yêu cầu cũng khá thú vị và cũng đầy thử thách :’), trong quá trình đi tìm cách tốt nhất để đánh giá nó thì mình phát

Read more

KMS Hackathon – Một trải nghiệm

Bài viết này chia sẻ lại một phần trải nghiệm của mình sau kì Hackathon do KMS Technology đứng ra tổ chức với chủ đề lớn là Social Impact và nội dụng chính là giải quyết vấn đề thất nghiệp. Nội dung bên dưới là về quá trình tham gia giải đến khi kết thúc trải nghiệm đó. Ngắn gọn

Read more